Z
Ł
O
M

K
U
R
O
P
A
T
W
A

S
Z
C
Z
E
B
R
Z
E
S
Z
Y
N

G
Ż
E
G
Ż
Ó
Ł
K
A

K
O
T
E
K

You won!

restart game

koniec gry

jeszcze raz

koniec gry

restart game

koniec gry

restart game

koniec gry

restart game

koniec gry

restart game