Ś
M
I
E
R
D
Z
Ą
C
Y

G
Ż
E
G
Ż
Ó
Ł
K
A

S
Z
C
Z
E
B
R
Z
E
S
Z
Y
N

Z
Ł
O
M

P
C
H
Ł
A

You won!

restart game

koniec gry

jeszcze raz

koniec gry

restart game

koniec gry

restart game

koniec gry

restart game

koniec gry

restart game