Ś
M
I
E
R
D
Z
Ą
C
Y

K
U
R
O
P
A
T
W
A

Z
Ł
O
M

G
Ż
E
G
Ż
Ó
Ł
K
A

P
C
H
Ł
A

You won!

restart game

koniec gry

jeszcze raz

koniec gry

restart game

koniec gry

restart game

koniec gry

restart game

koniec gry

restart game